Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 399
Personel Hareketliliği  › Eğitim Alma Hareketliliği
Eğitim Alma Hareketliliği

2017-2018 ERASMUS

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (STM) BAŞVURU SÜRECİ

 

 

Kimler Katılabilir?

 

İTÜ’de fiilen görev yapmakta olan     ® tam/yarı zamanlı idari/akademik personel

® kadrolu veya sözleşmeli akademik/idari personel

 

Hizmet alımı yolu ile İTÜ’de istihdam edilen personel ile İTÜ arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Alanı

 

Personel eğitim alma hareketliliği, İTÜ’de istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin, mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Eğitim, bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede olabilir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

 

Faaliyet Süresi

 

Personel eğitim alma hareketliliği bütçemiz, Erasmus+ programı kapsamında büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, bütçenin adil dağılımı açısından, eğitim faaliyeti daha uzun bir tarih aralığını kapsasa da, yapılacak ödemenin maksimum 3 günle sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

 

Hibe Desteği

 

Personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Ülke grupları

Ülkeler

Günlük Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144 €

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126 €

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108 €

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90 €

 

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

 

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.

 

Seyahat Mesafeleri

Hibe

10 - 99 km

20 Euro

100 - 499 km

180 Euro

500 - 1.999 km

275 Euro

2.000 - 2.999 km

360 Euro

3.000 - 3.999 km

530 Euro

 

Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 15.06.2017

Başvuru Bitiş Tarihi: 01.09.2017

 

Başvuru

 

Hareketlilik 01.10.2017 – 30.09.2018 tarihleri arasında olabilir. Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, 15.06.2017 – 01.09.2017 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@itu.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ STM Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir.

 

Seçim Kriterleri

 

Erasmus+ kapsamında (2014-2015 akademik yılından itibaren) personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

40 puan

Bir kez faydalanmış olmak

30 puan

İki kez faydalanmış olmak

20 puan

Üç kez faydalanmış olmak

10 puan

Dört kez ve üzeri faydalanmış olmak

0 puan

YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri olan bir yabancı dil belgesi* (belgenin ibrazı zorunludur) 04.07.2017 tarihinde yapılan Senato Toplantısında, dil kriteri kaldırılmıştır.

% 50

İdari personel olmak

10 puan

Karşı kurumdan alınmış kabul mektubuyla (acceptance letter) başvuruda bulunmak

+10 puan

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak          veya                                     Erasmus Ofisi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için doğrudan katkı sağlayan idari personel olmak (Erasmus Ofisi’nden onay alınmalıdır)

+10 puan

Engelli personel / Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10 puan

* Yabancı dil belgesinde geçerlilik süresi aranmamaktadır

**Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.

 

Gidilmesi Planlanan Kurum

 

Gitmeyi planladığınız yer bir yükseköğretim kurumuysa, İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde bulunan kurumlararası anlaşmaları inceleyebilirsiniz.          

 

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

https://www.dropbox.com/sh/jx6hksi8zqkgm71/AABci68adxaP2nfZERXEPP4aa?dl=0

 

Yerleştirme Listesi

 

Yerleştirme listesi İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde 30.09.2017 tarihinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

 

Yedek Liste

 

Yerleştirilememiş personel, yedek liste olarak tutulacak ve herhangi bir iptal olması veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi halinde, yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan personelle iletişime geçilecektir.


  

       PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - ASİL LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2: İdari Personel

KRİTER 3: Kabul Mektubu

KRİTER 4: Erasmus Ofisine katkı

Nihai Puan

No

Birim

Ünvan

Ad-Soyad

Puan

Puan

Puan

Puan

1

Genel Sekreterlik

Sistem Uzm.

Nagehan Dikici

40

10

10

10

70

2

Strateji Geliştirme Başk.

Mali H. Uzm.

Uğur Bodur

40

10

0

10

60

3

Strateji Geliştirme Başk.

Bilg. İşletm.

Alper Ariş

40

10

0

10

60

4

Strateji Geliştirme Başk.

Mali H. Uzm.

Sultan Karademir

40

10

0

10

60

5

Elektrik-Elektronik Fak.

Dr.

Hacer Atar Yıldız

40

10

10

0

60

6

IAESTE Türkiye

Memur

Cahit Okan

40

10

10

0

60

7

Strateji Geliştirme Başk.

Uzman Yrd.

Zeynep Aydın

40

10

0

0

50

8

IAESTE Türkiye

Uzman

Çiler Öztunca

30

10

10

0

50
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - YEDEK LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2: İdari Personel

KRİTER 3: Kabul Mektubu

KRİTER 4: Erasmus Ofisine katkı

Nihai Puan

No

Birim

Ünvan

Ad-Soyad

Puan

Puan

Puan

Puan

1

İşletme Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.

Sinan Ertemel

40

0

10

0

50

2

Strateji Geliştirme Başk.

Uzman Yrd.

Rabia Hanoğlu Alataş

40

10

0

0

50

3

İnşaat Fak.

Araş. Gör.

Murat Çelik

40

0

10

0

50

4

İdari ve Mali İşler Başk.

Bilg. İşletm.

Seda Coşkun

30

10

0

10

50

5

İdari ve Mali İşler Başk.

Bilg. İşletm.

Onur Dumansızoğlu

40

10

0

0

50

6

Kimya-Metalurji Fak.

Uzman

Faiz Muhaffel

40

0

10

0

50

7

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Mühendis

Kubilay Karabulut

30

10

10

0

50

8

Fen Edebiyat

Öğr. Gör.Dr.

Çiğdem Özkan Aygün

40

0

10

0

50

9

Bilişim Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr.

Sefer Baday

40

0

0

10

50

10

İdari ve Mali İşler Başk.

Şef

Ayşe Sevinç

40

10

0

0

50

11

Yabancı Diller Yüksekokulu

Okutman

Oğuzhan Coşkunlu

40

0

10

0

50

12

Bilişim Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr.

Hamza Salih Erden

30

0

10

0

40

13

Yabancı Diller Yüksekokulu

Okutman

Elif Temel

40

0

0

0

40

14

İşletme Fakültesi

Araş. Gör.

Bilal Ervural

40

0

0

0

40

15

İşletme Fakültesi

Araş. Gör.

Beyzanur Çayır Ervural

40

0

0

0

40

16

İTÜ UUBF

Tekniker

Ecevit Aksakal

30

10

0

0

40


 

  Belgeler   

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu