Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 423
ÖNEMLİ PROSEDÜRLER - ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ  › Dönen Öğrenci
Dönen Öğrenci
Dönen Öğrenciler yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri getirmelidirler:

 1. Confirmation of Arrival / Departure belgesinin tamamı doldurulmuş, ıslak imzalı, orijinal sureti.
 2. Bütün imzaları ıslak, orijinal İTÜ LA belgesi (ve varsa İTÜ LA change belgesi*)
 3. Transkript
 4. Pasaportlarının giriş çıkış sayfalarının ve en öne (kimlik) sayfasının fotokopisi

Yukarıda sıralanan bu maddeler iki ayrı departmana şu şekilde verilecektir:

 1. İTÜ Erasmus Ofisi (Kalan hibe hesaplamaları ve mahsuplaşmaları için)
  1. Confirmation of Arrival / Departure belgesinin tamamı doldurulmuş, ıslak imzalı, orijinal sureti.
  2. Bütün imzaları ıslak, orijinal İTÜ LA belgesi (ve varsa İTÜ LA change belgesi*)
  3. Transkript fotokopisi veya online bir sistem üzerinden ofiste kontrol edilebilecek internet çıktısı not dökümü
  4. Pasaportlarının giriş çıkış sayfalarının ve en öne (kimlik) sayfasının fotokopisi

Bu 4 belgenin ofise teslim edilmesi sırasında bilgileriniz Avrupa Birliğinin online portalına işlenecektir ve ertesi gün veya sonraki gün portala işlenirken belirttiğiniz mail adresine bir anket gelecektir. Anketi cevaplayıp sonucunun çıktısını arkalı-önlü alarak ofise teslim ettiğiniz anda dönüş hibelerinizle ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Dönüşte hibe almayacak veya iade edecek öğrencilerin anketi doldurmaması ve ofise teslim etmemesi söz konusu değildir. Böyle bir durumda öğrenci işlerinden ilgili öğrencinin bütün işlemlerine hold konulacaktır ve bütün öğrencilik hakları prosedürlerini eksiksiz tamamlayana kadar askıya alınacaktır.


    2. Otomasyon-Öğrenci İşleri (Ders saydırmak için)

Aşağıda sıralanan belgeleri:
Lisans öğrencileri ----------------> İlyas Bey'e
Yükseklisans öğrencileri --------> Canan Hanım'a

1. Bütün imzaları tamam İTÜ LA belgesi fotokopisi (ve varsa İTÜ LA change belgesi fotokopisi*)
2. Transkript orijinali


Notlar:
* İTÜ LA change belgenizi bizim tarafımızdan imzalanması için karşı kurumdayken ofisimize geri kalan bütün imzaları tam olarak ulaştırdıysanız, kurumsal koordinatörümüz tarafından imzalanan sureti ofisimizde sizi bekliyordur. Siz karşı kurumdan dönerken orada imzalattığınız, ıslak imzalı belgeyi yanınızda getirmeyi unutmayın. Sizdeki kopya ile bizdeki kopya birleşerek orijinal belgeyi oluşturacaklardır.

1) İlgili birimlerle ilgili soruları lütfen ilgili birimlere sorunuz. Daha açık bir biçimde ifade etmek gerekirse "Otomasyonun" istediği belgelerle ilgili bir soruyu ofisimize sormanız size bu sayfanın tekrarı olarak dönecek ve iki taraf için de zaman kaybı yaratacaktır. Aynı şekilde ders saydırma gibi soruları da otomasyona sormanız gerekirken, "hibenizin durumunu" otomasyona sormanız sizi çözümsüz bırakacaktır veya çözümünüzü geciktirecektir.

2) Dönüş belgelerinin Erasmus ofisine teslimi için 2014-2015 akademik yılında değişimde bulunmuş öğrenciler için 13 Ağustos 2015'tir.

3) Dönüş belgelerinizin öğrenci işlerine son teslim tarihini veya ders kayıtlarınızı ne şekilde etkileyeceğini ofisimiz bilemez.