Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 392
ÖNEMLİ PROSEDÜRLER - ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ  › İTÜ LA
İTÜ LA
Learning Agreement (Öğrenim Sözleşmesi) Nedir?
•Ulusal Ajans kuralı gereği, tam zamanlı lisans veya lisansüstü (tez aşamasındakiler dahil) Erasmus öğrencisi, 1 dönem için 30 ECTS, 2 dönem için 60 ECTS ders yükü almalıdır. Tam zamanlı öğrenci olduğunuzu gösteren belge LA’inizdir.
30/60 ECTS değerinde ders nasıl seçeceğim?
•Karşı Kurum ders içerikleri incelenir. Karşı kurumun belirlediği ECTS değerleri geçerlidir (web sayfaları, course catalog, vb).
•İTÜ ders içerikleri ile karşılaştırılır.
•İçerikleri uygun olduğu düşünülen dersler, bölüm koordinatörünün onayına sunulur.
•Eğer dersler uyumluysa, LA hazırlama süreci başlar.

Learning Agreement (Öğrenim Sözleşmesi) hazırlarken nelere dikkat etmeliyim?
•Öğrenim sözleşmenizi önlü arkalı basın.
•Aşağıda belirttiğimiz kısımları doldurduğunuzdan emin olun.
Akademik yıl: 2015-2016 / 2016-2017
Dönem: Bir yıl iseniz, güz ve bahar seçeneklerinin ikisini de işaretleyin.
Bölüm program:
Karşı kurum adı ve Ülkesi:
Total ECTS : *
*Lisansüstü tez öğrencileri de muhakhak ECTS değerlerini bildirmelidir!!
•LA’inizi mümkünse, bilgisayarda hazırlayın. 
•Özellikle, İTÜ LA’inde istenilen her bilginin, tahmin edebileceğinizden daha fazla bir önemi bulunmaktadır, o yüzden belgenizi dikkatli ve özenlice doldurun!!

İTÜ LA imza sırası:
Belgelerinizdeki onay imzaları şu sırayla atılmalıdır:

1) Kendiniz!
2) Bölüm/Program Erasmus Koordinatörünüz
3) Fakülte/Enstitü değişim komisyonunuz
4) Lisans için "Fakülte Değişim Komisyonu", Lisansüstü için "İlgili Anabilimdalı Başkanı ve Enstitü Müdür Yardımcısı"
5) Lisans için "Dekan", Lisansüstü için "Enstitü Müdürü"
6) İTÜ Erasmus Kurumsal Koordinatörü (Erasmus Ofisi)


Karşı Kurum LA hazırlarken takip etmeniz gereken imza süreci:
Kurum Koordinatörü imzası için, belge en az iki gün öncesinden Erasmus Ofisine, öğrenci görüşme saatlerinde bırakılır. *Belgelerinizi imzaya bizzat bırakmak veya imzadan bizzat almak durumunda değilsiniz.
•Belgelerinizi ofisimize imzaya bıraktıktan sonra, ofisimizi arayarak, belgemi XXX günü imzaya bırakmıştım, imzadan çıkmış mıdır? diye sorarak takibini yapabilirsiniz.

NOT: Karşı kurum LA belgesi hazırlamış olmak İTÜ LA belgesi hazırlamamayı gerektirmez. Karşı kurum istesin veya istemesin İTÜ LA belgesi her halükarda hazırlanmalıdır ve dönüşe müteakip orijinali Erasmus ofisine teslim edilecek evraklar arasında bulunmalıdır.