Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 385
Öğrenciler (Students)  › Giden Öğrenciler
Giden Öğrenciler

*Belgeler / Documents

ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİLERİNİN

KABUL ALDIKTAN SONRA SIRASIYLA İZLEMESİ GEREKEN SÜREÇ

ÖNEMLİ NOT: Vize işlemleri hususu, her devletin kendi diplomatik düzenlemeleri olduğu için bu konuda en doğru ve faydalı bilgi yine ilgili devlet konsolosluklarının bilgi ve iletişim kanallarından alınmalıdır. Vize işlemleri konusunda lütfen ilgili konsolosluk web sayfasını ziyaret ediniz, adres ve telefon numaralarını edinerek bilgi alınız. Ulusal Ajans ve İTÜ Erasmus Ofisi vize işlemleri konusunda bilgi sağlamamaktadır.


 

ERASMUS Evrak Saatleri

(Evrak Teslim Etme, Evrak Teslim Alma, Görüşme, Danışma, Soru Sorma)

 

YALNIZCA

Cuma dışında hafta içi hergün 14.00-16.00 saatleri 

 arasında yapılmaktadır.Bu zaman aralığı dışında belge teslimi yapmak veya bilgi almak için lütfen en az bir gün öncesinden telefon ile ulaşarak veya e-posta yolu ile randevu talep ediniz.

 

 


1. Kabul Mektubunun kopyasını Erasmus Ofisi'ne teslim etmek

Kabul mektubunun öğrenciye ulaşması ile ilgili takibi, öğrenci, telefon ve e-mail yoluyla karşı kurumdan yapmakla yükümlüdür. Erasmus Ofisi kabul mektuplarının ulaşması için karşı kurumla irtibata geçmeyecektir. Öğrencinin başvuru formunda bildirdiği adresine ulaşacak mektubun postada kaybolma ihtimalini gözününde bulundurarak gerekli önlem alınmalıdır.Kabul mektubunun aslı vize başvurusu için konsolosluğa teslim edilecektir.

2. Kabul mektubunu Erasmus Ofisi'ne elden teslim edecek, öğrenciye içeriği tamamen aynı biri İngilizce, biri Türkçe  2 mektup verilecektir.

    - Vize alınmasını kolaylaştırıcı mektup - İngilizce

    - Erasmus öğrencisi olunduğunu ve aylık hibe miktarını teyid eden mektup   - Türkçe (Bu mektup fakülte/enstitü izni için kullanılacağı gibi, harçsız öğrenci pasaportu çıkarılabilmesi için de kullanılabilecektir. Öğrenci pasaportu ile ilgili lütfen bağlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitünüze danışın.

3. Öğrenci gideceği dönem izinli sayılabilmesi için eğitim kademesine uygun olan (örn. Lisans veya Lisansüstü) izin dilekçesini kendi bilgilerine göre düzenleyip dilekçenin ekleriyle beraber ilgili fakülte veya enstitünün öğrenci işlerine teslim eder. Matbu dilekçelere sayfa sonundaki "Belgeler" kısmından erişilebilir.

4. Başvuru sürecinde öğrenim sözleşmesini (learning agreement) hazırlayamayan öğrenci, ECTS Bölüm/Program Koordinatörü ile öğrenim sözleşmesini hazırlar. Bir dönem için 30, iki dönem için 60 ECTS Kredisi alınmalıdır. Karşı kurumda alınan toplam ECTS miktarı ile İTÜ'de karşılık gelen toplam ECTS miktarları arasındaki fark 5'i geçmemelidir.

5. Öğrenci fakülte/enstitü izni alabilmek için ilgili fakülte/enstitü yönetim kurulu'na aşağıdaki belgeleri sunmalıdır.

    - Öğrenim Sözleşmesi Fotokopisi (İlgili belgeye sayfanın en sonunda bulunan "belgeler" bölümünden ulaşabilirsiniz).
    

Yalnızca başvuru sürecinde öğrenim sözleşmesini hazırlamayanlar için gereklidir. Öğrenim sözleşmesini öğrenci, ECTS Bölüm/Program Koordinatörü, Fakülte/Enstitü Değişim Komisyonu, Dekanlık/Enstitü onaylamalıdır.

   - Erasmus Ofisi'nden alınan ve Erasmus öğrencisi olunduğunu teyid eden mektup

   - Öğrencinin Erasmus hakkını kullanacağını beyan eden dilekçe

  - Karşı kurumdan gelen kabul mektubunun fotokopisi

6. Öğrenci aşağıdaki belgeleri Erasmus Ofisi'ne aynı anda, bir poşet dosya içinde, eksiksiz teslim eder. Checklist'ten kontrol yapabilirsiniz.

6.1.Fakülte/Enstitü’den alınan öğrencinin değişim boyunca izinli sayılacağına dair karar yazısı (Dikkat: Bazı Fak./Enstitüler bu yazıyı İTÜ Erasmus Ofisi’ne kendileri iletmektedir, belgenin kaybolmasını önlemek amacıyla öğrencinin belgenin Erasmus Ofisi'ne ulaştığını takip etmesi gerekmektedir.)

6.2. Vakıflar Bankası Maslak Şubesi’nde açılmış EURO hesap numarasını belirten hesap cüzdanı fotokopisi

Dikkat: Aynı şubede YTL Hesabı da açılmalı ancak YALNIZCA EURO Hesap No. İTÜ Erasmus Ofisi’ne ibraz edilmelidir.

6.3. Banka Hesap No. Bildirim dilekçesi

6.4. İTÜ ile Öğrenci arasında yapılan sözleşme  

       İsviçre'ye gidecek öğrenciler için sözleşme

6.5. Öğrenci Bilgi Formu  (doldurulmuş örnek)

6.7. OLS(On-Line Language Support) Sınav Sonuç belgesi

6.8. Sağlık Sigortası (Gidilen tarih aralığında ayakta tedaviyi kapsayan özel sağlık/öğrenci/seyahat sigortası poliçesinin kopyası) 

6.9. Tüm onayları, imza ve mühürleri tamamlanmış (öğrenci, ECTS Bölüm/Program Koordinatörü, Fakülte/Enstitü Değişim Komisyonu, Dekanlık/Ensitütü, İTÜ Erasmus Kurumsal Koordinatörü Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş) öğrenim sözleşmesinin (learning agreement) kopyası - dikkat: aslını da göstermek zorunludur.

Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş'ın onayı için öğrenim sözleşmesi Erasmus Ofisi'ne teslim edilmeli ve en geç bir hafta sonra alınarak fotokopisi çekilmelidir.

Öğrenim sözleşmesi asla kaybedilmemelidir.

Öğrenim sözleşmesinin aslını gideceği kurumun onaylarını almak üzere öğrenci yanında götürmeli ve dönüşte onayları alınmış olarak geri getirmelidir.


ÖNEMLİ UYARILAR:   

DİKKAT: Evraklar ile ilgili işlemler herhangi bir aksilik çıktığı takdirde çözecek zamanı  sağlamak amacıyla EN GEÇ gitmeden en az 2 hafta önce bitirilmelidir. Yaz tatiline girilmeden önce evrak sürecinin bitirilmesi tavsiye edilmektedir.

DİKKAT: Evrakların tümü İTÜ Erasmus Ofisi’ne aynı anda bir poşet dosya içinde, eksiksiz teslim edilmelidir. Yalnızca Fakülte izin yazısı AB Merkezi’ne bazı fakülteler tarafından gönderilmektedir. Öğrenciler bu yazının Erasmus Ofisi’ne ulaşmasını sağlamak için gerekli takibi yapmalıdırlar.

DİKKAT: Öğrenciler, tüm evrakların bir kopyasını kendi Erasmus dosyalarında saklamalıdırlar. 

DİKKAT: Konsolosluklara verilecek tüm evrakların 3 aydan eski tarihli olmaması gerekmektedir. Vize evrakları için Erasmus Ofisi bilgi sağlamamaktadır.  


ERASMUS Öğrencilerinin Karşı Kuruma Gittikten

Sonra Yapması Gerekenler:

1. İlgili ülkeye varılan ilk gün karşı kurumun international/erasmus ofisine giderek Confirmation of exchange belgesi nin "Arrival" bölümünü onaylatmak. Bu belgeyi  scan ederek e-posta ile erasmus@itu.edu.tr adresine konusunu onaylanmış conf of arrvial yazarak göndermek ve e-posta ile belgenin ulaştığını teyid etmek. Telefon ile teyid edilmemesi rica olunur, yanıt verilmeyecektir.

2. İTÜ tarafından onaylanan öğrenim sözleşmesinin aslı üzerindeki "receiving institution" bölümünü karşı kurumdaki ilgililere onaylatmak. Onaylanan öğrenim sözleşmesi dönüşte, diğer dönüş belgeleri ile birlikte elden Erasmus ofisine evrak saatleri içinde teslim edilecektir. Öğrenim sözleşmesi kaybedilmemelidir.

3. Öğrenim sözleşmesinde değişiklik yapmak için ilgili prosedür izlenmelidir.

   - Öğrenim Sözleşmesinde değişiklik LA Change (Aşağıdaki "Belgeler" kısmından ulaşabilirsiniz)

4. Dönmeden önce dönen öğrenci sayfasında belirtilen evraklar tamamlanmalıdır.


Erasmus Ders Alan Kodu
 
 

  Belgeler   

Erasmus_ders_alan_kodu
Bilgi_formu
Dil dilekçesi
Öğrenci Bilgi Formu
İsviçre_hibe_sözleşme
Okulları için Erasmus ID Code
Tez için örnek bşarı belgesi formatı
Öğrenci işleri deknalığının ders saydırma hk. bilgilendirmesi
15
15_16_erasmus+basvuru_sonuclari
Dönem değişikliği dilekçesi
Kısaltma Dilekçesi
İptal Dilekçesi
15-16 Giden Öğrenci Süreleri
15-16 Hibe Sözleşmesi
15-16 Hesap Bildirim Dilekçesi
15-16 Hibe Sözleşmesi (İsviçre)
Lisans için izin dilekçesi
Yüksek Lisans için izin dilekçesi
15-16 Checklist
LA Change Prosedürü
Uzatma Dilekçesi
LA - Lisans öğrencileri için
Receiving institution country Erasmus ID Name
Subject Area Code
LA - Lisansüstü öğrencileri için
LA Change - Lisans öğrencileri için
LA Change - Lisansüstü öğrencileri için
Confirmation of Stay-2017-2018